Bezpečnost

Naši koně jsou mírumilovná, velmi klidná a vychovaná zvířata. Při pohybu kolem nich se snažíme o co největší bezpečnost našich návštěvníků. Přesto je ale kůň pořád živý tvor a k tomu býložravec a tím pádem v přírodě kořist pro šelmy. Proto za určitých okolností, při neobvyklém podnětu apod., může reagovat jinak, než bychom očekávali. Nikdy tudíž nelze zcela vyloučit leknutí, kousnutí, kopnutí či šlápnutí na nohu. A nedá se odmyslet ani riziko pádu. Proto vstup do areálu ranče a pohyb v něm, stejně tak jako jízda na našich koních, je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. Doporučujeme mít sjednané úrazové pojištění.

Pro co nejvyšší bezpečnost prosíme o dodržování těchto pravidel:

 • ke koním přistupujte vždy ze předu
 • v areálu nekřičte, neběhejte a nedělejte zbrklé pohyby
 • při čištění, pohybu kolem koní i jízdě na koni dbejte opatrnosti a koni věnujte 100%ní pozornost
 • řiďte se pokyny pracovníků ranče
 • nezdržujte se v blízkosti koní bez doprovodu pracovníků ranče
 • koně nekrmte bez dovolení majitelů ranče
 • za bezpečnost a chování dětí v prostoru ranče jsou zodpovědní jejich rodiče

Doporučené vybavení k jízdě na koni:

 • dlouhé kalhoty
 • helma ( může být i cyklistická, popř. si ji u nás můžete zapůjčit)
 • pevné boty ( mohou být i tenisky, sandály jsou nevhodné)
 • bezpečnostní vesta – pro děti

Dále vás prosíme:

 • neničte zařízení ranče
 • dodržujte čistotu na ranči
 • vše po použití vraťte do stavu před použitím

Děkujeme